Σκηνικό θεάτρου

Σκηνικό θεάτρου σε συνεργασία με τον σκηνογράφο Θωμά Μαριά