Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου – ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΗ ΕΕ

Η <<Αφοί Κουτή ΕΕ – Φελιζόλ Αθηνών>> (κάτωθι αναφερόμενη ως ¨Φελιζόλ Αθηνών¨  , ¨εμείς ¨ ,  ¨εμάς¨) σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όπως και για το ενδιαφέρον σας προς την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας. 

1.Η Φελιζόλ Αθηνών σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως και η προστασία όλων των επιχειρηματικών δεδομένων είναι πρώτιστο μέλημα για εμάς το οποίο λαμβάνουμε υπόψη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις διαδικτυακές προσφορές μας εμπιστευτικά και μόνο με τις επιταγές του νόμου.

2.Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Η <<Αφοί Κουτή ΕΕ – Φελιζόλ Αθηνών>> είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα στοιχεία μας είναι τα ακόλουθα  : 

ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΗ ΕΕ

Ιερά οδός 79 & Χαρτεργατών 2 

Βοτανικός , Αθήνα   ΤΚ 11855

Τηλ 210 3227808

info@felizol.gr

 

3.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

3.1 κατηγορίες των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα , αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση , διεύθυνση IP  (πρωτοκόλλου διαδικτύου))  υπόκεινται σε επεξεργασία.

3.2 Αρχές επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν πληροφορίες που αφορούν σε τακτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο , για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.

 Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο  όταν υπάρχει νομική βάση προς τούτο ή μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο μιας εγγραφής

3.3 Σκοποί επεξεργασίας καταγραφής προσωπικών δεδομένων

Οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών και εμείς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς  :

3.3.1 παροχή αυτής της διαδικτυακής προσφοράς 

3.3.2 σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών στο πλαίσιο μιας φόρμας επικοινωνίας 

3.3.3 προσδιορισμός δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας

Αποτελεί έννομο συμφέρον της Φελιζόλ Αθηνών να πραγματοποιεί ελέγχους για την αποτροπή απάτης κατά των συναλλαγών ή κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών .

3.3.4 η δική μας διαφήμιση και η αντίστοιχη τρίτων μερών όπως και η έρευνα αγοράς και δειγματοληπτική μέτρηση στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο με νομική βάση την συγκατάθεση.

3.3.5 Διαφύλαξη και προάσπιση των δικαιωμάτων μας

3.6 διαβίβαση δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών

Αναθέτουμε την αποστολή των εμπορευμάτων σε εξωτερικούς παρόχους. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους με τη μέγιστη επιμέλεια .

4.χρήση των cookies

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, τα cookies και οι μηχανισμοί παρακολούθησης μπορούν να  χρησιμοποιηθούν.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκεύουν στη συσκευή σας κατά την επίσκεψή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ο εντοπισμός είναι δυνατός με την χρήση διαφορετικών τεχνολογιών . τα cookies δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας και θα διαγραφούν όταν αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε cookies προώθησης μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεσή σας. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies από στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. 

5.ασφάλεια

Το προσωπικό μας είναι υποχρεωμένο να διατηρεί την μυστικότητα και να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6.τροποποίηση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προσωπικών δεδομένων μας, στο μέτρο που είναι απαραίτητο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσαρμόσουμε επίσης την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας αντίστοιχα.